G.E.D. Wellcare

ged_wellcare_logo_60

FAQ – Vanliga frågor

För dig som behöver personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och behov av hjälp att klara din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det betyder att en eller flera assistenter hjälper dig med syftet, som är ett av de lagreglerade målen med personlig assistans, att du skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villlkor.

För att kunna få personlig assistans behöver man uppfylla vissa villkor vad gäller handikapp och omfattning av hjälpbehov. Dessa regleras i lagen om stöd och service till vissa handikappade (LSS).

Nej det kostar inget att ansöka. Vi på G.E.D. tar heller inte ut någon avgift för vår rådgivning och hjälp vid en ansökan.

Tiden från ansökan till beslut kan ta lite olika tid beroende hur mycket som behöver utredas och kompletteras i utredningen, och även på myndighetens arbetsbelastning. Vanligen skall det inte ta mer än högst 3 månader från ansökan till beslut.

Beslutet om personlig assistans tillhör dig som brukare. Du måste därför t.ex. inte börja om med en ny ansökan om du byter bolag.

Det är du som bestämmer vem du vill skall arbeta hos dig. Kanske har du förslag på personer som kan vara lämpliga och kanske har vi också några att föreslå. Vi tar naturligtvis hand om hela rekryteringsprocessen i samråd med dig. Vi begär också utdrag ur belastningsregistret innan vi anställer någon och vi värdesätter både personlig lämplighet och meriter.

För dig som arbetar som PA

Att jobba som personlig assistent ställer stora krav på dig som assistent att vara flexibel, lyhörd och proaktiv i ditt arbete. Du kommer att få utföra moment som kan vara krävande och utmanande, du kommer få lösa situationer som du inte har löst förut. Du kommer också att få dela din brukares vardag i högt såväl som lågt och du kommer att vara en viktig person i deras tillvaro.
Det är därför inte ett enkelt eller dåligt jobb. Tvärtom är det ett viktigt och utmanande jobb som du kommer att känna dig stolt över att utföra och det kommer att vara mycket givande.

Vi som arbetar inom G.E.D. har många års erfarenheter av både personlig assistans och socialt arbete. I kontakt med kunder som kommit till oss, genom uppmärksammade reportage i TV och tidningar, genom att följa rättsprocesser som figurerat i media och genom att följa utvecklingen inom vårdbranschen har vi allt för ofta sett baksidan av branschen. Fusket som tyvärr förekommer har lett till åtstramningar av regelverket till assistansen och det har blivit svårare att få beviljat personlig assistans, systemet har blivit överbelastat av kostnader, rättsprocesser och av ohederliga lycksökare som tror sig kunna tjäna lätta pengar medan den enskilde brukaren är den som i slutändan blir lidande.
G.E.D. Wellcares vision är att vara ett transparent och öppet företag med en ärlig kommunikation mellan ledning, brukare, assistenter och alla som kommer i kontakt med oss. Vi har nämligen ingenting att dölja, tvärtom kan vi arbeta inom företaget med en känsla av stolthet och tillfredställelse och i dagens slut vet vi vilket arbete vi har utfört!