G.E.D. Wellcare

ged_wellcare_logo_60

G·E·D WELLCARE

Transparens

Transparens betyder öppenhet och synlighet. En vägledande princip hos G.E.D. är att allting sker öppet och ärligt, s.a.s. ”ovanför bordet”.  Vi som arbetar på G.E.D . har många års erfarenheter av framförallt assistans- och omsorgsbranschen, men också av socialt arbete och omsorg i stort.  Vi har sett baksidan av omsorgsbranschen, bl.a. i mötet med brukare och deras anhöriga som berättat om sina erfarenheter av att bli lurade och utnyttjade, vi har sett det i media och i myndigheternas arbete med att möta upp oegentligheter och stävja fusk.

Men – och det här är viktigt – vi har också sett det positiva och det vackra i att människor med olika handikapp som förvårar deras vardag kan få en möjlighet till att leva sina liv på samma villkor som andra i samhället bl.a. med hjälp av personlig assistans och liknande insatser från samhällets sida. Det finns en glädje och en tillfredställelse i att arbeta med människor, att få vara med om att möjliggöra deras positiva utveckling, deras väg till en större frihet och självständighet.  Helt enkelt det som var – och fortfarande är – syftet med den personliga assistansen och LSS-reformen.

Genom G.E.D. avser vi sätta ett positivt avtryck inom den privata omsorgsbranschen, hitta nya vägar till en trygg och säker omvårdnad och personlig assistans, och till en konstruktiv och positiv samverkan med de myndigheter och vårdgivare vi arbetar med.

Vi är ett vinstdrivande företag men vinst får aldrig gå före individen eller omsorgen om brukare och personal. På sikt avser vi att investera eventuellt överskott dels i utbildningar och evenemang för att utveckla både personal och brukare, och dels i projekt för att utveckla vår egen verksamhet och branschen i stort. Ett sådant projekt är vårt digitaliseringsprojekt som du kan läsa mer om via fliken ovan.

Vårt team

Vårt team har många års erfarenheter av assistansbranschen, juridiskt arbete och socialt arbete.

Malmö kontor

Halmstad kontor